Walter Nobbe
Kinderen in speeltuin

Je kunt prettiger verfstreekjes aanbrengen wanneer je op paneel (een plaatje hout) schildert en niet op het altijd wat verende linnen. Dat deed Walter Nobbe hier ook. Het effect doet denken aan Italiaanse renaissancisten: zachte tinten en verstilde gezichten van deze bijna devoot spelende kinderen. Dit werk van Walter Nobbe (1941-2005) is een van de schatten uit ons collectiedepot.

Lr Walter Nobbe Kinderen in speeltuin olieverf op paneel 1964 collectie Museum MORE Pictoright
Walter Nobbe, Kinderen in speeltuin, 1964, collectie Museum MORE ©Pictoright

En dan pas valt op dat de klimtoestellen niet de standaardmodellen van Aldo van Eyck zijn maar lyrische fantasievormen hebben gekregen van de schilder en zijn toverpenseel.

Lr Klimtoestel Aldo van Eyck ca 1960
Klimrek van architect Aldo van Eyck, ca 1960

Kinderen

Walter Nobbe studeerde in 1964 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag waar hij beïnvloed werd door zijn leermeester Co Westerik. In datzelfde jaar schilderde hij ook deze Kinderen in speeltuin. In het vroege oeuvre van Nobbe komen vaker kinderen voor, mede geïnspireerd door de bezoeken aan zijn broer die in een tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen woonde. In deze kleine schilderijen met kinderen in rijtjes, bij elkaar en tegelijkertijd omgeven door een eigen wereld, heerst verstilling maar niet noodzakelijk eenzaamheid.

Lr walter nobbe nederlands dans theater ca 1978
Walter Nobbe, Nederlands Dans Theater, ca 1978

Ballet

Met boezemvriend Pat Andrea deelde Nobbe een atelierwoning. Hij en Andrea richtten samen met Peter Blokhuis de ABN-groep op, die bekend kwam te staan als de Nieuwe Haagse Realisten. Vanaf begin jaren ’70 ontwierp Nobbe ook decors en kostuums voor het Nederlands Dans Theater en werkte hij onder andere met Jiri Kylian.

Walter Nobbe Appels 2001 collectie Museum MORE Pictoright
Walter Nobbe, Appels, 2001, collectie Museum MORE ©Pictoright

Uiteindelijk keerde hij terug naar de beslotenheid van zijn atelier en richtte zich op het schilderen en tekenen van stillevens en mannentorso’s.

Kinderen in speeltuin is een van de 100 topstukken uit het nieuwe collectieboek van Museum MORE.

Ontdek naoorlogs realisme
in Museum MORE

Gorssel hall