Probably no creator Raad van Advies | Museum MORE

Raad van Advies

Museum MORE krijgt vriendschappelijk én prikkelend advies van Sarah de Clercq, Zippora Elders, Martin van Engel, Ype Koopmans, Ryclef Rienstra, Mounira Al Solh en Jan Teeuwisse. Samen vormen zij de Raad van Advies, op uitnodiging van artistiek directeur Maite van Dijk. Dit informele orgaan staat Museum MORE in Gorssel en Museum MORE | Kasteel Ruurlo met raad en daad ter zijde.

De leden van de Raad van Advies voeren hun taak onbezoldigd uit en ontvangen alleen een onkostenvergoeding. Zij zijn in beginsel aangesteld voor een periode van twee jaar en komen halfjaarlijks bijeen.


Sarah de Clercq (1971) is Managing Director van veilinghuis Sotheby’s Amsterdam sinds 2018. Daarvoor werkte zij als Hoofd van de afdeling Oude Meesters en 19de-eeuwse kunst bij Christie’s Amsterdam. Met meer dan 20 jaar ervaring in de internationale kunstwereld, weet zij altijd de juiste balans te vinden tussen een substantiële historische ambitie en zakelijke belangen. Als kunsthistoricus met een commerciële achtergrond in de wereldwijde kunsthandel onderhoudt zij voortdurend - in binnen- en buitenland - nauwe banden met de museumwereld en stakeholders uit de culturele sector. Naast haar werk bij Sotheby’s bekleedt zij verschillende nevenfuncties. Zo heeft zij zitting in de Raad van Commissarissen van De Porceleyne Fles/Royal Delft Group, de Raad van Bestuur van Museum Panorama Mesdag en de Raad van Bestuur van de Duivenvoorde Foundation. Van 2014 tot 2020 was Sarah bestuurslid van de Titus Cirkel (Vereniging Rembrandt) en was zij in die periode ook secretaris van de Stichting Ambassadeurs Grachtenfestival Amsterdam. Zij publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over 19de-eeuwse kunst en trad op als gastconservator.

Zippora Elders (1986) is chief curator, Hoofd Curatorial Department & Outreach, van de Gropius Bau in Berlijn. Daarnaast is ze cocurator van de internationale quadriennale sonsbeek20-24 die plaatsvindt in Arnhem. Van 2016 - 2022 was ze directeur van Kunstfort bij Vijfhuizen in Nederland en verhoogde ze de zichtbaarheid van dit UNESCO-erfgoed als een bestemming voor hedendaagse kunst en ecologische uitwisseling. Zippora studeerde Kunstgeschiedenis en Erfgoedstudies, traject Museumconservator. Ze adviseert binnen en buiten de culturele sector en schrijft voor tijdschriften, catalogi en andere publicaties. En is tevens betrokken bij het kunstvakonderwijs als bestuurder en (gast)docent. Onlangs was ze lid van de jury voor de gemeentelijke kunstaankopen van het Stedelijk Museum Amsterdam (2020) en de jury van het curatorial programme van De Appel (2021). Ze is bestuurslid van FIBER Festival, Hard//hoofd, de Kunsthogeschool Den Haag, Kunsten '92 en Rizoom en nam voorheen zitting in de adviescommissies van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Raad voor Cultuur. In 2019-2020 heeft ze The Performance Show tijdens Art Rotterdam opgezet en artistiek geleid. Foto ©Joseph Kadow.

Martin van Engel (1979) is expert op het gebied van diversiteit en inclusie, cross-culturele marketing, stedelijke jeugdcultuur en talentontwikkeling. Als senior adviseur van (non-)profit organisaties zet hij o.a. impact onderzoek en inclusie programma’s op. Hij was tot voor kort manager van het vierjarige programma Van Gogh Verbindt bij het Van Gogh Museum en onderzocht hoe dit museum relevanter kan worden voor Amsterdamse jongeren met een bi-culturele achtergrond. Daarbij stuurde hij een breed samengesteld onderzoeksteam aan, schreef hij academische papers, waaronder Measuring Inclusion in Museums en was hij initiatiefnemer van de Beeldbrekers en de samenwerking met modemerk Daily Paper. Voorheen was hij projectmanager bij de Nationale Jeugdraad in Utrecht waar hij o.a. verantwoordelijk was voor het succes van Pimp my Block. Hij werkte bij cultuurorganisatie Imagine IC, het Jongerencultuurfonds Amsterdam en is nu (opnieuw) werkzaam bij adviesbureau Diversion. Martin volgde zijn opleiding aan de Hogeschool voor Economische Studies en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment is hij tevens lid van de Nationale Unesco Commissie en commissielid van Fonds 21 en de Amsterdamse Kunstraad.

Ype Koopmans (1955) is kunsthistoricus en gespecialiseerd in Nederlandse beeldende kunst uit de eerste helft van de vorige eeuw, met als accenten beeldhouwkunst en neo-realisme waarover hij monografieën en handboeken publiceerde en tentoonstellingen maakte. Hij maakte ruim tien jaar deel uit van de redactie van Jong Holland, tijdschrift voor beeldende kunst, vormgeving en architectuur na 1850. Verder werkte hij als docent en onderzoeker bij de vakgroepen Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam, als curator bij het Drents Museum in Assen, het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam en bijna twintig jaar voor het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. In 1997 promoveerde Ype op het tweedelig proefschrift Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940, waarvoor hij de studieprijs van Praemium Erasmianum ontving. Van 2011 tot 2016 was hij hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd aan de Open Universiteit Nederland en van 2014 tot 2021 in de ontwikkelingsfase artistiek directeur van Museum MORE | Gorssel en Museum MORE | Kasteel Ruurlo.

Ryclef Rienstra (1947) is sinds 2020 zelfstandig adviseur voor cultuurmakers en culturele instellingen. Hiervoor was hij bijna 20 jaar directeur van de VandenEnde Foundation, het private cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende. Deze foundation kent jaarlijks financiële bijdragen toe aan individuele talenten, culturele projecten en aan kunstinstellingen, theater- en muziekgezelschappen. Het fonds is ook initiatiefnemer van het DeLaMar Theater in Amsterdam en richtte het Blockbusterfonds op, samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Daarnaast ondersteunt het, ism het ministerie van OCW en enkele andere fondsen het muziekeducatieprogramma Méér Muziek in de Klas. Eerder was Ryclef onder meer (oprichtings)directeur van het Nederlands Fonds voor de Film en Executive Secretary van Eurimages-Straatsburg. Ryclef begon zijn carrière als uitvoerend producent, productieleider en geluidstechnicus in de Nederlandse filmindustrie. Op dit moment is hij ook actief als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Omroep Muziek en voorzitter van de Evaluatiecommissie BTW-Convenant filmsector. In 2003 was hij mede-initiatiefnemer van de commissie Bevordering nieuw privaat cultuurmecenaat.

Mounira Al Solh (1978) is een multidisciplinair kunstenaar die afwisselend woont en werkt in Nederland en Libanon. Zij tekent, borduurt, schildert en maakt video installaties, performances en tijdschriften. Het persoonlijke is in haar oeuvre nauw verweven met het politieke. Met zelfreflectie en ironie benadert en bevraagt zij haar onderwerpen. In ontmoetingen en gesprekken met anderen onderzoekt zij thema’s als migratie, identiteit, taal en feminisme. Geboren in Beiroet tijdens de burgeroorlog beweegt zij zich in haar kunst heen en weer tussen ‘hier’ en ‘daar’, tussen Libanon en Nederland. Mounira studeerde schilderkunst aan de Universiteit van Beiroet en beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In 2007-2008 verbleef ze aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Werk van haar werd onder meer getoond in The Art Institute of Chicago, KW Institute for Contemporary Art (Berlijn), het Van Abbemuseum (Eindhoven) en tijdens Documenta 14 (Kassel). Naast haar kunstenaarspraktijk doceert zij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Jan Teeuwisse (1955) was van 2002 tot 2022 directeur van museum Beelden aan Zee en gaf tevens leiding aan het Sculptuur Instituut. Dankzij een gelaagd en gevarieerd tentoonstellingsprogramma groeide het bezoekersaantal van BaZ in de afgelopen 20 jaar van 50.000 tot 130.000 jaarlijks. Om het private museum continuïteit te bieden, knoopte hij een band aan met de BankGiro Loterij (thans Vriendenloterij) en introduceerde nieuwe donateurskringen. Jan studeerde Kunstgeschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde er op de ontwikkeling van de vroegmoderne Nederlandse beeldhouwkunst en was hoofdconservator moderne kunst bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Hij had zitting in commissies van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is lid van andere culturele, nationale en internationale adviesraden. Sinds 2003 is hij lid van het Vetting Committee van de TEFAF. In 2012 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis, theorie en praktijk van de moderne beeldhouwkunst aan de Universiteit Leiden. Sinds 2021 is hij tevens voorzitter van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Maite van Dijk (1982) is sinds 1 augustus 2021 artistiek directeur van Museum MORE in Gorssel en Museum MORE | Kasteel Ruurlo. Maite bouwt voortvarend het jonge succes van het museum verder uit en voegt met een internationale blik een nieuw hoofdstuk toe aan onze organisatie en programmering. Voorheen was Maite senior conservator bij het Van Gogh Museum, waar zij sinds 2008 werkte. Daar was zij verantwoordelijk voor de collectie negentiende-eeuwse schilderkunst. Maite organiseerde spraakmakende internationale tentoonstellingen, waaronder: Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst (2019), Gauguin en Laval op Martinique (2018) en Munch : Van Gogh (2015). Ook verwierf zij voor het Van Gogh Museum bijzondere schilderijen van kunstenaars zoals Camille Pissarro, Edvard Munch en Gabriele Münter. Eerder werkte zij bij het Museum of Modern Art in New York en deed zij traineeships in New York en Parijs. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij ook promoveerde. Naast haar functie bij Museum MORE, is zij sinds januari 2022 voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst van het Prins Bernard Cultuurfonds.