M.T. met pistool
van Thom Puckey

Het beeld M.T. met pistool van de Engels-Nederlandse kunstenaar Thom Puckey maakt deel uit van een serie realistische marmersculpturen in de traditie van het 19de-eeuwse classisisme. Het klassieke schoonheidsideaal wordt door Puckey echter ondermijnd doordat de vrouwelijke naakten zijn uitgerust met wapens. De beelden gaan over kunst en schoonheid, maar ook over gevaar, macht en kwetsbaarheid.

41 A4279 Eva Broekema

In plaats van het bekende en door vele mensen geliefde ideaal te bevestigen, werpt Puckey de kijker ruw op zichzelf terug. Want wat betekent schoonheid als die samenvalt met de macht om te vernietigen?