In Memoriam

Ons bereikte het verdrietige bericht dat onze initiatiefnemer Hans Melchers (1938-2023) is overleden. Wij zijn hem enorm dankbaar dat hij ons vanaf de oprichting van Museum MORE & Kasteel Ruurlo royaal omarmd en ondersteund heeft. In 2015 opende hij onze museumlocatie in Gorssel, in 2017 gevolgd door de opening van ons kasteel. Als vestigingslocaties voor de twee musea koos Hans Melchers bewust voor de Achterhoek omdat hij iets terug wilde doen voor de streek waar hij decennialang met veel plezier woonde.

Dankzij zijn inzet en support konden wij uitgroeien tot het mooiste en grootste museum voor modern realisme in Europa. Hans Melchers is 85 jaar geworden. Wij zullen zijn betrokkenheid missen. En wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

directie en medewerkers

Museum MORE & Kasteel Ruurlo

Lr I1 A9131

Rijk spectrum

Als grootste museum voor Modern Realisme vormt de kunstcollectie van Hans Melchers de kern van Museum MORE. Ons museum heeft tot doel deze collectie, een belangrijk deel van ons nationaal cultureel erfgoed, te beheren voor toekomstige generaties en permanent voor het publiek toegankelijk te maken.

Museum MORE wil de waardering voor Nederlandse realistische topkunst bevorderen. De nadruk ligt hierbij op 20ste-eeuwse en hedendaagse kunst. Naast de eigen collectie zijn er voortdurend wisseltentoonstellingen die het oneindig rijke spectrum van realistische kunst laten zien.

Verwondering

Mede door middel van ons verwervingsbeleid en wisseltentoonstellingen wil het museum verwondering opwekken over de grote reikwijdte van realistische kunst. Het museumgebouw, ontworpen door architect Hans van Heeswijk, zorgt voor een optimale publieksbeleving van deze kunst. MORE koestert passie en bewondering voor artistiek vakmanschap, technische perfectie en eigenheid binnen een eeuwenoude kunsttraditie.

De Achterhoek

De keuze voor de situering van Museum MORE in de Achterhoek, komt voort uit de wens van onze initiatiefnemer Hans Melchers. Met dit museum wilde hij iets terug doen voor de regio waar hij met veel plezier woonde. MORE’s eerste locatie is gehuisvest in Gorssel, vlakbij Deventer. De tweede locatie van MORE in Kasteel Ruurlo is sinds 2017 open.