Privacy policy

Alle informatie op deze website is mede mogelijk gemaakt door Museum MORE. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet up to date is. Data en titels van tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Museum MORE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Museum MORE behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te verbeteren of anderszins te wijzigen.

COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze websites behoren toe aan Museum MORE en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor zover gebruikers/bezoekers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers/bezoekers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Museum MORE en vrijwaren Museum MORE derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Museum MORE worden verveelvoudigd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dit privacy statement & cookiebeleid is van toepassing op de websites van Museum MORE. Hierin leggen wij uit hoe uw persoonsgegevens op deze website verzameld worden, wat het doel daarvan is, op welke manier deze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op deze website van Museum MORE te surfen en uw persoonsgegevens aan Museum MORE te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit beleid en de manier waarop Museum MORE uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Voor Museum MORE is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website van groot belang. De website van Museum MORE draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Museum MORE verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zal Museum MORE uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

WAAR GEBRUIKT MUSEUM MORE DE PERSOONSGEGEVENS VOOR

Museum MORE kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Museum MORE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Museum MORE verstrekt. Museum MORE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw postadres
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres (geanonimiseerd)
 • Besturingssysteem + versie (geanonimiseerd)
 • Soort apparaat (desktop/tablet/ phone, geanonimiseerd)
 • Datum/ tijdstip per bezoek (geanonimiseerd)
 • Tijdduur per bezoek (geanonimiseerd)
 • Indien u de nieuwsbrief van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (geanonimiseerd open- en klikgedrag)

WAAROM MUSEUM MORE GEGEVENS NODIG HEEFT

Museum MORE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Museum MORE verzendt per kwartaal een nieuwsbrief om geïnteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten en aangeboden producten. Via deze website heeft u de mogelijk om zich uiteraard vrijwillig in te schrijven voor deze dienst. Indien u hebt aangegeven deze informatie per e-mail te willen ontvangen, stemt u ermee in dat Museum MORE u per kwartaal een e-mail toezendt op het aangegeven adres. Daarbij heeft u ten allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven voor deze dienst zodat u verdere informatie over Museum MORE niet meer toegezonden krijgt.

Met het inschrijven van de nieuwsbrief, gaat u er ook me akkoord dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor advertenties via Facebook Inc. Lees hier meer over het privacy beleid van Facebook Inc. voor meer informatie.

DELEN MET ANDEREN

Museum MORE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Museum MORE dat doet. Om aan deze richtlijnen te voldoen heeft Museum MORE met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat hoe de gegevens van contacten worden ingezet en met welk doel en welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van kracht zijn.

Museum MORE verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

HOE LANG MUSEUM MORE GEGEVENS BEWAART

Museum MORE bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw geanonimiseerde IP-gegevens via Google worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Museum MORE kan u dan vragen zich te identificeren om misbruik tegen te gaan. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@museummore.nl. Museum MORE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uw gegevens aanpassen of verwijderen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kunt u terugvinden in de instellingen van uw browser.

COOKIES

Museum MORE maakt op deze website gebruik van functionele en tracking cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u de website van Museum MORE bezoekt.

Enige cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website. Dit worden functionele cookies genoemd. Zonder deze cookies is het mogelijk dat de website minder goed werkt. Deze zullen in tegenstelling tot de niet-functionele cookies zonder toestemming worden geplaatst.

Naast functionele cookies, maakt Museum MORE ook gebruik van tracking cookies. Deze cookies worden ingezet om gerichte advertentie mogelijk te maken en de effectiviteit van de marketingcampagne te verbeteren. Hiervoor kun u toestemming geven via de desbetreffende cookiebanner. Indien u hiervoor geen goedkeuring heeft gegeven, is het echter nog wel mogelijk om online advertenties van Museum MORE tegen te komen. In dat geval zijn het algemene advertenties en niet toegespitst op uw internetgedrag.

Op deze pagina kunt u uw cookie-instellingen wijzigen.

GOOGLE ANALYTICS

Museum MORE maakt ook gebruik van cookies om websitestatistieken bij te houden. Dit gebeurt via Google Analytics. Google Analytics verzamelt informatie voor Museum MORE over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Maar ook hoe effectief de Adwords-advertenties van Museum MORE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Dit allemaal met het oog op de gebruiksvriendelijkheid van de website van Museum MORE te verbeteren. De informatie die via Google Analytics beschikbaar is, wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Dit betekent dat Google optreedt als een verwerker in de verwerking van persoonsgegevens door Museum MORE. In dit verband hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google wendt de verzamelede informatie niet voor eigen doeleinden aan.

Museum MORE heeft Google geen toestemming gegeven om via Museum MORE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

FACEBOOK PIXEL

Museum MORE maakt gebruik van social media cookies, genaamd Facebook Pixel. Deze cookies van Facebook kunnen uw websitegedrag monitoren en gebruiken social media kanalen deze informatie voor profiling en tracking van bezoekers. Het doel van de cookie FacebookPixel zorgt ervoor dat u op Facebook relevante content van Museum MORE te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij u online nog beter van dienst zijn. Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft. Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

HOTJAR

De tool Hotjar gebruiken we om te zien waar bezoekers afhaken op de website, waar ze klikken en in welke mate ze scrollen op pagina’s. Hierdoor kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden. Deze tool wordt alleen geactiveerd zodra marketingcookies zijn geaccepteerd.

GOOGLE OPTIMIZE

Met Google Optimize testen we onze website om te kunnen zien welke pagina-variant het meest gebruiksvriendelijk is en op welke variant een bezoeker het beste zijn/haar doel bereikt. Hiermee testen we twee of meer verschillende varianten van dezelfde pagina. Google Optimize houdt bij welke pagina variant jij hebt gezien en waarnaar je op de desbetreffende pagina doorklikt. Deze tool wordt alleen geactiveerd zodra marketingcookies zijn geaccepteerd.

REMARKETING

Op basis van bezoekersgedrag op de website, maken we lijsten met profielen aan, zodat we deze bezoekers op andere websites relevante advertenties kunnen tonen. Deze tool wordt alleen geactiveerd zodra marketingcookies zijn geaccepteerd. Je krijgt als bezoeker hierdoor relevantere advertenties te zien, die aansluiten bij eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet naar een specifiek persoon te herleiden.

DRAADLOOS NETWERK

Museum MORE biedt zijn bezoekers in het museum een draadloos netwerk aan. Deze WiFi-dienst wordt gratis aangeboden. Als u gebruik maakt van deze WiFi-dienst, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Museum MORE. Museum MORE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

DRAADLOOS NETWERK – DOELEINDE VAN VERWERKING

Door de WiFi-dienst van Museum MORE te gebruiken laat u bepaalde persoonsgegevens bij het museum achter. Museum MORE verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het mogelijk maken en faciliteren van de WiFi-dienst;
 • marketing en commerciële doeleinden, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot, het doen van aanbiedingen;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de WiFI-dienst.

DRAADLOOS NETWERK – GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Museum MORE bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Museum MORE worden verstrekt om te verwerken. Museum MORE zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerkt Museum MORE de volgende persoonsgegevens van u: E-mail, Voornaam, Achternaam, Avatar (social media gebruikers afbeelding), Geboortedatum (indien bekend), Taal, Geslacht, Woonplaats (indien bekend), Telefoonnummer, Social Media profiel(en) inclusief profielinformatie (indien beschikbaar), Uw voorkeur tot het wel of niet ontvangen van e-mails, Mac adres, Apparaatgegevens, Besturingssysteem + versie, Browser + versie, Soort apparaat (desktop / tablet / phone), Datum / tijdstip per bezoek, Tijdsduur per bezoek, Verbruik up/down per bezoek

Museum MORE bewaart niet welke specifieke websites u bezoekt via de WiFi-dienst of welke specifieke diensten u gebruikt.

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen..

DRAADLOOS NETWERK – SPECIFIEKE MAATREGELEN

Museum MORE heeft het recht om specifieke maatregelen te treffen tegen bepaalde specifieke gebruikers indien:

 • ten aanzien van een specifieke gebruiker die er op goede gronden van verdacht wordt de gedragsregels te schenden;
 • de rechter of een tot handhaving bevoegde instantie ons daartoe heeft opgedragen;
 • Klachten bestaan over de prestaties van de WiFi-diensten, die alleen of bij uitstek zijn op te lossen door gebruiksspecifieke maatregelen te treffen. In dat geval worden enige bewaarde gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd.

DRAADLOOS NETWERK – WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met WiFi-dienst zijn verbonden. Museum MORE kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Museum MORE raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Museum MORE sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

BEVEILIGEN

Museum MORE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Museum MORE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Museum MORE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Museum MORE op via info@museummore.nl.

www.museummore.nl is een website van Melmuseum Exploitatie b.v.

Museum MORE is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel
E-mailadres: info@museummore.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58128514